Flexitarian program

Kód: 135/MAL/SN/2 135/MAL/SN/3 135/MAL/2/OB 135/MAL/2/OB4 135/MAL/2/OB7 135/MAL/2/SN5 135/MAL/2/SN8 135/MAL/2/SN11 135/MAL/2/SN14 135/MAL/2/SN17 135/MAL/2/SN20 135/MAL/2/SN23 135/MAL/2/SN26 135/MAL/1/SN 135/MAL/1/SN5 135/MAL/1/OB 135/MAL/1/OB5 135/MAL/1/OB9 135/MAL/1/SN9 135/MAL/1/SN13 135/MAL/1/SN17 135/MAL/1/SN21 135/MAL/1/SN25 135/MAL/1/SN29 135/MAL/1/SN33 135/MAL/1/SN37 135/MAL/1/SN2 135/MAL/1/SN6 135/MAL/1/OB2 135/MAL/1/OB6 135/MAL/1/OB10 135/MAL/1/SN10 135/MAL/1/SN14 135/MAL/1/SN18 135/MAL/1/SN22 135/MAL/1/SN26 135/MAL/1/SN30 135/MAL/1/SN34 135/MAL/1/SN38 135/MAL/2/SN 135/MAL/2/SN3 135/MAL/2/OB2 135/MAL/2/OB5 135/MAL/2/OB8 135/MAL/2/SN6 135/MAL/2/SN9 135/MAL/2/SN12 135/MAL/2/SN15 135/MAL/2/SN18 135/MAL/2/SN21 135/MAL/2/SN24 135/MAL/2/SN27 135/MAL/2/SN2 135/MAL/2/SN4 135/MAL/2/OB3 135/MAL/2/OB6 135/MAL/2/OB9 135/MAL/2/SN7 135/MAL/2/SN10 135/MAL/2/SN13 135/MAL/2/SN16 135/MAL/2/SN19 135/MAL/2/SN22 135/MAL/2/SN25 135/MAL/2/SN28 135/MAL/1/SN3 135/MAL/1/SN7 135/MAL/1/OB3 135/MAL/1/OB7 135/MAL/1/OB11 135/MAL/1/SN11 135/MAL/1/SN15 135/MAL/1/SN19 135/MAL/1/SN23 135/MAL/1/SN27 135/MAL/1/SN31 135/MAL/1/SN35 135/MAL/1/SN39 135/MAL/1/SN4 135/MAL/1/SN8 135/MAL/1/OB4 135/MAL/1/OB8 135/MAL/1/OB12 135/MAL/1/SN12 135/MAL/1/SN16 135/MAL/1/SN20 135/MAL/1/SN24 135/MAL/1/SN28 135/MAL/1/SN32 135/MAL/1/SN36 135/MAL/1/SN40 135/ST/SN/2 135/ST/SN/3 135/ST/2/OB 135/ST/2/OB4 135/ST/2/OB7 135/ST/2/SN5 135/ST/2/SN8 135/ST/2/SN11 135/ST/2/SN14 135/ST/2/SN17 135/ST/2/SN20 135/ST/2/SN23 135/ST/2/SN26 135/ST/1/SN 135/ST/1/SN5 135/ST/1/OB 135/ST/1/OB5 135/ST/1/OB9 135/ST/1/SN9 135/ST/1/SN13 135/ST/1/SN17 135/ST/1/SN21 135/ST/1/SN25 135/ST/1/SN29 135/ST/1/SN33 135/ST/1/SN37 135/ST/1/SN2 135/ST/1/SN6 135/ST/1/OB2 135/ST/1/OB6 135/ST/1/OB10 135/ST/1/SN10 135/ST/1/SN14 135/ST/1/SN18 135/ST/1/SN22 135/ST/1/SN26 135/ST/1/SN30 135/ST/1/SN34 135/ST/1/SN38 135/ST/2/SN 135/ST/2/SN3 135/ST/2/OB2 135/ST/2/OB5 135/ST/2/OB8 135/ST/2/SN6 135/ST/2/SN9 135/ST/2/SN12 135/ST/2/SN15 135/ST/2/SN18 135/ST/2/SN21 135/ST/2/SN24 135/ST/2/SN27 135/ST/2/SN2 135/ST/2/SN4 135/ST/2/OB3 135/ST/2/OB6 135/ST/2/OB9 135/ST/2/SN7 135/ST/2/SN10 135/ST/2/SN13 135/ST/2/SN16 135/ST/2/SN19 135/ST/2/SN22 135/ST/2/SN25 135/ST/2/SN28 135/ST/1/SN3 135/ST/1/SN7 135/ST/1/OB3 135/ST/1/OB7 135/ST/1/OB11 135/ST/1/SN11 135/ST/1/SN15 135/ST/1/SN19 135/ST/1/SN23 135/ST/1/SN27 135/ST/1/SN31 135/ST/1/SN35 135/ST/1/SN39 135/ST/1/SN4 135/ST/1/SN8 135/ST/1/OB4 135/ST/1/OB8 135/ST/1/OB12 135/ST/1/SN12 135/ST/1/SN16 135/ST/1/SN20 135/ST/1/SN24 135/ST/1/SN28 135/ST/1/SN32 135/ST/1/SN36 135/ST/1/SN40 135/VEL/SN/2 135/VEL/SN/3 135/VEL/2/OB 135/VEL/2/OB4 135/VEL/2/OB7 135/VEL/2/SN5 135/VEL/2/SN8 135/VEL/2/SN11 135/VEL/2/SN14 135/VEL/2/SN17 135/VEL/2/SN20 135/VEL/2/SN23 135/VEL/2/SN26 135/VEL/1/SN 135/VEL/1/SN5 135/VEL/1/OB 135/VEL/1/OB5 135/VEL/1/OB9 135/VEL/1/SN9 135/VEL/1/SN13 135/VEL/1/SN17 135/VEL/1/SN21 135/VEL/1/SN25 135/VEL/1/SN29 135/VEL/1/SN33 135/VEL/1/SN37 135/VEL/1/SN2 135/VEL/1/SN6 135/VEL/1/OB2 135/VEL/1/OB6 135/VEL/1/OB10 135/VEL/1/SN10 135/VEL/1/SN14 135/VEL/1/SN18 135/VEL/1/SN22 135/VEL/1/SN26 135/VEL/1/SN30 135/VEL/1/SN34 135/VEL/1/SN38 135/VEL/2/SN 135/VEL/2/SN3 135/VEL/2/OB2 135/VEL/2/OB5 135/VEL/2/OB8 135/VEL/2/SN6 135/VEL/2/SN9 135/VEL/2/SN12 135/VEL/2/SN15 135/VEL/2/SN18 135/VEL/2/SN21 135/VEL/2/SN24 135/VEL/2/SN27 135/VEL/2/SN2 135/VEL/2/SN4 135/VEL/2/OB3 135/VEL/2/OB6 135/VEL/2/OB9 135/VEL/2/SN7 135/VEL/2/SN10 135/VEL/2/SN13 135/VEL/2/SN16 135/VEL/2/SN19 135/VEL/2/SN22 135/VEL/2/SN25 135/VEL/2/SN28 135/VEL/1/SN3 135/VEL/1/SN7 135/VEL/1/OB3 135/VEL/1/OB7 135/VEL/1/OB11 135/VEL/1/SN11 135/VEL/1/SN15 135/VEL/1/SN19 135/VEL/1/SN23 135/VEL/1/SN27 135/VEL/1/SN31 135/VEL/1/SN35 135/VEL/1/SN39 135/VEL/1/SN4 135/VEL/1/SN8 135/VEL/1/OB4 135/VEL/1/OB8 135/VEL/1/OB12 135/VEL/1/SN12 135/VEL/1/SN16 135/VEL/1/SN20 135/VEL/1/SN24 135/VEL/1/SN28 135/VEL/1/SN32 135/VEL/1/SN36 135/VEL/1/SN40 135/EXT/SN/2 135/EXT/SN/3 135/EXT/2/OB 135/EXT/2/OB4 135/EXT/2/OB7 135/EXT/2/SN5 135/EXT/2/SN8 135/EXT/2/SN11 135/EXT/2/SN14 135/EXT/2/SN17 135/EXT/2/SN20 135/EXT/2/SN23 135/EXT/2/SN26 135/EXT/1/SN 135/EXT/1/SN5 135/EXT/1/OB 135/EXT/1/OB5 135/EXT/1/OB9 135/EXT/1/SN9 135/EXT/1/SN13 135/EXT/1/SN17 135/EXT/1/SN21 135/EXT/1/SN25 135/EXT/1/SN29 135/EXT/1/SN33 135/EXT/1/SN37 135/EXT/1/SN2 135/EXT/1/SN6 135/EXT/1/OB2 135/EXT/1/OB6 135/EXT/1/OB10 135/EXT/1/SN10 135/EXT/1/SN14 135/EXT/1/SN18 135/EXT/1/SN22 135/EXT/1/SN26 135/EXT/1/SN30 135/EXT/1/SN34 135/EXT/1/SN38 135/EXT/2/SN 135/EXT/2/SN3 135/EXT/2/OB2 135/EXT/2/OB5 135/EXT/2/OB8 135/EXT/2/SN6 135/EXT/2/SN9 135/EXT/2/SN12 135/EXT/2/SN15 135/EXT/2/SN18 135/EXT/2/SN21 135/EXT/2/SN24 135/EXT/2/SN27 135/EXT/2/SN2 135/EXT/2/SN4 135/EXT/2/OB3 135/EXT/2/OB6 135/EXT/2/OB9 135/EXT/2/SN7 135/EXT/2/SN10 135/EXT/2/SN13 135/EXT/2/SN16 135/EXT/2/SN19 135/EXT/2/SN22 135/EXT/2/SN25 135/EXT/2/SN28 135/EXT/1/SN3 135/EXT/1/SN7 135/EXT/1/OB3 135/EXT/1/OB7 135/EXT/1/OB11 135/EXT/1/SN11 135/EXT/1/SN15 135/EXT/1/SN19 135/EXT/1/SN23 135/EXT/1/SN27 135/EXT/1/SN31 135/EXT/1/SN35 135/EXT/1/SN39 135/EXT/1/SN4 135/EXT/1/SN8 135/EXT/1/OB4 135/EXT/1/OB8 135/EXT/1/OB12 135/EXT/1/SN12 135/EXT/1/SN16 135/EXT/1/SN20 135/EXT/1/SN24 135/EXT/1/SN28 135/EXT/1/SN32 135/EXT/1/SN36 135/EXT/1/SN40 Zvolte variantu
1 480 Kč od 1 104 Kč –33 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - až –33 % 990 Kč 1 449 Kč 1 127 Kč 1 196 Kč 1 288 Kč 1 104 Kč 1 150 Kč 1 265 Kč 1 463 Kč 1 469 Kč 1 150 Kč 1 104 Kč 1 265 Kč 3 650 Kč 3 565 Kč 2 760 Kč 2 932 Kč 3 162 Kč 2 702 Kč 2 817 Kč 3 105 Kč 3 604 Kč 3 621 Kč 2 817 Kč 2 702 Kč 3 105 Kč 4 380 Kč 4 278 Kč 3 312 Kč 3 519 Kč 3 795 Kč 3 243 Kč 3 381 Kč 3 726 Kč 4 325 Kč 4 345 Kč 3 381 Kč 3 243 Kč 3 726 Kč 6 800 Kč 6 210 Kč 4 945 Kč 5 405 Kč 5 750 Kč 4 830 Kč 5 060 Kč 5 635 Kč 6 360 Kč 6 426 Kč 5 060 Kč 4 830 Kč 5 635 Kč 8 160 Kč 7 452 Kč 5 934 Kč 6 486 Kč 6 900 Kč 5 796 Kč 6 072 Kč 6 762 Kč 7 632 Kč 7 711 Kč 6 072 Kč 5 796 Kč 6 762 Kč 13 000 Kč 11 385 Kč 9 200 Kč 9 890 Kč 10 810 Kč 9 200 Kč 9 430 Kč 10 580 Kč 11 766 Kč 11 934 Kč 9 430 Kč 9 200 Kč 10 580 Kč 15 600 Kč 13 662 Kč 11 040 Kč 11 868 Kč 12 972 Kč 11 040 Kč 11 316 Kč 12 696 Kč 14 119 Kč 14 321 Kč 11 316 Kč 11 040 Kč 12 696 Kč 1 580 Kč 1 541 Kč 1 196 Kč 1 265 Kč 1 357 Kč 1 173 Kč 1 219 Kč 1 334 Kč 1 548 Kč 1 550 Kč 1 219 Kč 1 173 Kč 1 334 Kč 3 900 Kč 3 795 Kč 2 932 Kč 3 105 Kč 3 335 Kč 2 875 Kč 2 990 Kč 3 277 Kč 3 816 Kč 3 825 Kč 2 990 Kč 2 875 Kč 3 277 Kč 4 680 Kč 4 554 Kč 3 519 Kč 3 726 Kč 4 002 Kč 3 450 Kč 3 588 Kč 3 933 Kč 4 579 Kč 4 590 Kč 3 588 Kč 3 450 Kč 3 933 Kč 7 300 Kč 6 670 Kč 5 290 Kč 5 750 Kč 6 095 Kč 5 175 Kč 5 405 Kč 5 980 Kč 6 784 Kč 6 834 Kč 5 405 Kč 5 175 Kč 5 980 Kč 8 760 Kč 8 004 Kč 6 348 Kč 6 900 Kč 7 314 Kč 6 210 Kč 6 486 Kč 7 176 Kč 8 141 Kč 8 201 Kč 6 486 Kč 6 210 Kč 7 176 Kč 14 000 Kč 12 420 Kč 9 660 Kč 10 350 Kč 11 270 Kč 9 430 Kč 9 890 Kč 11 270 Kč 12 720 Kč 12 852 Kč 9 890 Kč 9 430 Kč 11 270 Kč 16 800 Kč 14 904 Kč 11 592 Kč 12 420 Kč 13 524 Kč 11 316 Kč 11 868 Kč 13 524 Kč 15 264 Kč 15 422 Kč 11 868 Kč 11 316 Kč 13 524 Kč 1 720 Kč 1 644 Kč 1 265 Kč 1 334 Kč 1 426 Kč 1 242 Kč 1 288 Kč 1 403 Kč 1 659 Kč 1 670 Kč 1 288 Kč 1 242 Kč 1 403 Kč 4 250 Kč 4 053 Kč 3 105 Kč 3 277 Kč 3 507 Kč 3 047 Kč 3 162 Kč 3 450 Kč 4 093 Kč 4 121 Kč 3 162 Kč 3 047 Kč 3 450 Kč 5 100 Kč 4 864 Kč 3 726 Kč 3 933 Kč 4 209 Kč 3 657 Kč 3 795 Kč 4 140 Kč 4 911 Kč 4 946 Kč 3 795 Kč 3 657 Kč 4 140 Kč 8 000 Kč 7 245 Kč 5 635 Kč 6 095 Kč 6 440 Kč 5 520 Kč 5 750 Kč 6 325 Kč 7 383 Kč 7 560 Kč 5 750 Kč 5 520 Kč 6 325 Kč 9 600 Kč 8 694 Kč 6 762 Kč 7 314 Kč 7 728 Kč 6 624 Kč 6 900 Kč 7 590 Kč 8 860 Kč 9 072 Kč 6 900 Kč 6 624 Kč 7 590 Kč 15 400 Kč 12 880 Kč 10 350 Kč 11 040 Kč 11 960 Kč 10 120 Kč 10 580 Kč 11 960 Kč 13 268 Kč 13 650 Kč 10 580 Kč 10 120 Kč 11 960 Kč 18 480 Kč 15 456 Kč 12 420 Kč 13 248 Kč 14 352 Kč 12 144 Kč 12 696 Kč 14 352 Kč 15 922 Kč 16 380 Kč 12 696 Kč 12 144 Kč 14 352 Kč 1 920 Kč 1 748 Kč 1 334 Kč 1 403 Kč 1 495 Kč 1 311 Kč 1 357 Kč 1 472 Kč 1 755 Kč 1 785 Kč 1 357 Kč 1 311 Kč 1 472 Kč 4 750 Kč 4 312 Kč 3 277 Kč 3 450 Kč 3 680 Kč 3 220 Kč 3 335 Kč 3 622 Kč 4 334 Kč 4 410 Kč 3 335 Kč 3 220 Kč 3 622 Kč 5 700 Kč 5 175 Kč 3 933 Kč 4 140 Kč 4 416 Kč 3 864 Kč 4 002 Kč 4 347 Kč 5 200 Kč 5 292 Kč 4 002 Kč 3 864 Kč 4 347 Kč 9 000 Kč 7 762 Kč 5 980 Kč 6 440 Kč 6 785 Kč 5 865 Kč 6 095 Kč 6 670 Kč 7 865 Kč 8 033 Kč 6 095 Kč 5 865 Kč 6 670 Kč 10 800 Kč 9 315 Kč 7 176 Kč 7 728 Kč 8 142 Kč 7 038 Kč 7 314 Kč 8 004 Kč 9 437 Kč 9 639 Kč 7 314 Kč 7 038 Kč 8 004 Kč 17 400 Kč 13 800 Kč 11 040 Kč 11 730 Kč 12 650 Kč 10 810 Kč 11 270 Kč 12 650 Kč 14 124 Kč 14 490 Kč 11 270 Kč 10 810 Kč 12 650 Kč 20 880 Kč 16 560 Kč 13 248 Kč 14 076 Kč 15 180 Kč 12 972 Kč 13 524 Kč 15 180 Kč 16 949 Kč 17 388 Kč 13 524 Kč 12 972 Kč 15 180 Kč od 990 Kč
Velikost porce
Délka programu
Počet jídel
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Program Flexitarian se snaží omezit konzumaci masa a kombinuje prvky vegetariánství a konzumaci masa a dalších živočišných produktů.

Detailní informace

Praha, Brno, Plzeň
Praha, Brno, Plzeň
MyChef už si objednáte nejen po Praze, ale i v Brně a Plzni.
Od základu
Poctivé suroviny
Žádné polotovary, ale poctivé jídlo z lokálních českých surovin. Vše co dostanete v našich krabičkách jsme od základu připravili.
Požadavky
VIP přístup
Každý je pro nás VIP. Speciální požadavky máme bez příplatku a vždy pro vás uděláme maximum.
Výdejny
Vlastní výdejny
Nevyhovuje vám čas doručení nebo jste mimo zónu doručení? Využijte naše výdejny.

Detailní popis produktu

Flexitarian program se zaměřuje na konzumaci rostlinných potravin a omezení konzumace masa. Nabízená jídla obsahují množství bílkovin, sacharidů, tuků a vlákniny.

Správná strava je důležitá pro naše celkové zdraví a well-being. Pravidelné a vyvážené stravování nám poskytuje potřebné živiny, energii a sílu, které potřebujeme k fungování našeho těla a mysli. Správná strava také pomáhá udržovat váhu a snižuje riziko vzniku mnoha chronických onemocnění, jako je například cukrovka, vysoký krevní tlak a onemocnění srdce. Je důležité se snažit jíst pestrou a vyváženou stravu, která obsahuje všechny potřebné živiny, abychom se cítili zdraví a energicky.


Jak zvolit velikost porce?

Malá porce: Hubnoucí program je vhodný pro redukci váhy a nastartování změny ve vašem jídelníčku. Doporučujeme převážně pro ženy, které nemají moc pohybové aktivity./ Nízkokalorický stravovací plán k dosažení co nejlepších výsledků za co nejkratší čas.

Střední porce: Udržovací program je ideální pro redukci váhy zejména u mužů, kteří nemají moc pohybové aktivity, ale je vhodný i pro udržovací fázi, pro aktivní muže a nebo vysoce aktivní ženy. Vybalancovaný stravovací plán, který je zaměřen na hubnutí a na udržení jiz dosažené tělesné kondice.

Velká porce: Nabírací program je ideální zejména pro aktivní muže, kteří sportují, a nebo mají dostatek pohybu během dne. Stravovací plán pro úspěšný trénink, který zajistí správné množství bílkovin, sacharidů a tuků.

Extra Velká porce: Power program je určen zejména pro ty, kteří chtějí nabírat svalovou hmotu, nebo mají nadměrný energetický výdej a chtějí ho pokrýt skvěle vychuceným a vyváženým jídlem. Pro profesionální sportovce, jejichž hlavním cílem je růst svalové hmoty.


 

PODPOROVANÉ POTRAVINY
Maso ze zvěře krmené trávou, drůbež, ryby, vejce, ořechy a semínka, ovoce a zelenina, kokosový olej, olivový olej a olej z avokáda (bez rostlinných olejů, jako řepkový olej)

BEZ
Cukru, lepku, GM

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: